UWAGA KANDYDACI! Etapy rekrutacji, terminy egzaminów

Etapy rekrutacji kandydatów na studia w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
Etap I – założenie konta w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, uzupełnienie wyników matur i egzaminy wstępne.

Terminy egzaminów (warunkiem przystąpienia jest wcześniejsza rejestracja w systemie):

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień (licencjat), dzienne
10 lipca 2013 (8.30–11.30) Przegląd teczek z pracami w obecności kandydata, (14.00–19:00) Egzamin z rysunku, 11 lipca 2013 (10.00–13.00) Egzamin z malarstwa. Miejsce egzaminów: Wydział Artystyczny, Cieszyn, Bielska 62
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień (licencjat), dzienne – dla cudzoziemców spoza UE
terminy j.w. + egzaminy z języka polskiego: 3 lipca 2013 roku – Lwów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Mińsk, Białoruś, 4 lipca 2013 roku – Kijów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Katowice, Polska, 10 lipca 2013 roku – Cieszyn, Polska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień (licencjat), zaoczne
17 września 2013 (10.00–16.30) Egzamin z rysunku i malarstwa (odbędzie się jeśli liczba kandydatów przekroczy 15 osób)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień (magisterskie uzupełniające), dzienne
18 września 2013 (10.00–13.00) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień (magisterskie uzupełniające), dzienne – dla cudzoziemców spoza UE
10 lipca 2013 (8.30–11.30) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata + egzaminy z języka polskiego: 3 lipca 2013 roku – Lwów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Mińsk, Białoruś, 4 lipca 2013 roku – Kijów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Katowice, Polska, 10 lipca 2013 roku – Cieszyn, Polska
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień (magisterskie uzupełniające), zaoczne
17 września 2013 (10.00–13.00) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata

Grafika, jednolite magisterskie, dzienne
8 lipca 2013 (8.30–11.30) Przegląd teczek z pracami w obecności kandydata, (14.00–19:00) Egzamin z rysunku, 9 lipca 2013 (10.00–13.00) Egzamin z malarstwa
Grafika, jednolite magisterskie, dzienne – dla cudzoziemców spoza UE
j
.w. na Grafikę + egzaminy z języka polskiego: 3 lipca 2013 roku – Lwów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Mińsk, Białoruś, 4 lipca 2013 roku – Kijów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Katowice, Polska, 10 lipca 2013 roku – Cieszyn, Polska
Grafika, jednolite magisterskie, zaoczne

17 września 2013 (10.00–16.30) Egzamin z rysunku i malarstwa (odbędzie się jeśli liczba kandydatów przekroczy 15 osób)
Grafika, II stopień (magisterskie uzupełniające), dzienne

18 września 2013 (10.00–16.30) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata
Grafika, II stopień (magisterskie), dzienne – dla cudzoziemców spoza UE
8 lipca 2013 (10.00–13.00) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata + egzaminy z języka polskiego: 3 lipca 2013 roku – Lwów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Mińsk, Białoruś, 4 lipca 2013 roku – Kijów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Katowice, Polska, 10 lipca 2013 roku – Cieszyn, Polska
Grafika, II stopień (magisterskie uzupełniające), zaoczne
17 września 2013 (10.00–13.00) Rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacją zestawu prac artystycznych stanowiących dorobek kandydata

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, I stopień (licencjat), dzienne
8, 9 lipca 2013 (8.30–11.30) Przegląd teczek z pracami w obecności kandydata, 10 lipca 2013 (8.30–16.30) Rozmowa kwalifikacyjna
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, I stopień (licencjat), dzienne – dla cudzoziemców spoza UE
9 lipca 2013 (8.30–11.30) Przegląd teczek z pracami w obecności kandydata, 10 lipca 2013 (8.30–16.30) Rozmowa kwalifikacyjna + egzaminy z języka polskiego: 3 lipca 2013 roku – Lwów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Mińsk, Białoruś, 4 lipca 2013 roku – Kijów, Ukraina, 4 lipca 2013 roku – Katowice, Polska, 10 lipca 2013 roku – Cieszyn, Polska

Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem językowych dla cudzoziemców) będą odbywać się w Instytucie Sztuki – Wydział Artystyczny w Cieszynie, ul. Bielska 62. Pozostałe informacje dostępne na stronach internetowych pod powyższymi linkami.

Etap II – po ogłoszeniu wyników kandydaci zakwalifikowani odbierają z dziekanatu wydziału decyzję o przyjęciu oraz dokonują wpisu na studia.

Zapraszamy do studiowania w Instytucie Sztuki.

 

Galeria: