Uprawnienia Instytutu Sztuki

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych

doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

  • doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
  • doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych