Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z historii sztuki - projektowanie gier ...

Szanowni Państwo, pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że pisemny egzamin poprawkowy z historii sztuki dla studentów kierunku projektowanie gier ... odbędzie się 6 marca (środa) o godz. 13.45 w sali nr 7, bezpośrednio po Państwa zajęciach z Panią dr A. Giełdoń-Paszek. 

Ryszard Solik

Projektowanie gier - spis lektur i ilustracji z historii sztuki

Egzamin poprawkowy dr A. Giełdoń - Paszek

Egzamin poprawkowy/ zaliczenie dla wszystkich zainteresowanych studentów odbędzie się 27.02. we środę w sali nr 7 o godzinie 11.30.

dr J.Wowrzeczka - odwołane zajęcia

w dniach 18  - 19. 02.  zaęcia z dr Joanną Wowrzeczka są odwołane.

22.02 (piątek) zgodnie z harmonogramem. 

wyniki egzaminu I rok G niestacj.

Projektowanie form reklamowych: zajęcia w nowym semestrze i zaliczenia

Uwaga studenci I EA II-st Graf. "Projektowanie form reklamowych" w semestrze letnim w zastępstwie za adi. Mirosława Ciślaka poprowadzi prof. UŚ Ryszard Pielesz. Zaliczenia semestru zimowego na pierwszych zajęciach.
 

TERMIN OBRON

Obrony prac licencjackich oraz magisterskich odbędą się 13 marca 2013r.

Wszelkich formalności w Dziekanacie należy dopełnić na 2 tygodnie przed planowaną obroną.

Zmiana daty dyżuru

Dyżur dr A. Giełdoń - Paszek z dnia 13.03 (środą) przeniesiony zostaje na wtorek 12.02. Godziny bez zmian (11-14).

PROF. UŚ DR HAB. KRZYSZTOF KULA - ZALICZENIA

Uprzejmie informuję, że zaliczenia zajęć u Pana prof. UŚ dr hab. Krzysztofa Kuli odbędą się w dn. 11 lutego o godz. 9.30.

Wyniki egzaminu z historii sztuki

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna