Informacje dla studentów

zagadnienia do kolokwium - gry i I rok mgr G.

Typowarsztaty 17-19 kwietnia 2013

UWAGA! Informacja dla studentów biorących udział w Warsztatach Projektowania Typograficznego z cyklu „CZARNO NA BIAŁYM” -- rozpoczynamy jutro (w środę) o godz. 14.00 wykładem w Galerii Uniwersyteckiej.

„Zarządzanie życiowymi projektami”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zarządzanie życiowymi projektami”, którego celem jest ukształtowanie pozytywnej postawy wobec zmian, a także odkrywanie własnej drogi do sukcesu.

A ponadto, udział w szkoleniu to okazja do:

-  wykształcenia umiejętności wyznaczania i realizowania celów;

3 kwietnia godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłosił godziny rektorskie 3 kwietnia 2013 r.

Telefonogram

Konkurs na logo i plakat festiwalu Cieszynalia 2013

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Artystycznego UŚ zaprasza Studentów wydziałów UŚ w Cieszynie do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy dostarczyć do 7 kwietnia. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Konkurs towarzyszący Spotkanium Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej

Uwaga Studenci! Jeszcze tylko przez pięć dni można składać zgłoszenia do Konkursu towarzyszącego „Spotkaniom w Wenecji Cieszyńskiej 2013”. Szcegóły w regulaminie.

V edycja Wyróżnień JM Rektora

Drodzy Studenci!

wyniki egzaminu poprawkowego dr A. Giełdoń - Paszek

Fotobudka

Fotobudka to inicjatywa studentów naszego instytutu. Skierowana jest do wszystkich studentów, wykładowców i pracowników. Fotobudka, stworzona z pomocą stolarzy i techników z uczelni, mogłaby być automatem do robienia zdjęć, ale jest obsługiwana ręcznie i codziennie zaskakuje czymś nowym... W tym tygodniu akcja jest już zakończona, zapraszamy do obejrzenia efektów na stronie www.pracownia-fotografii.us.edu.pl

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna