Informacje dla studentów

23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 2013”

  W   przeglądzie mogą uczestniczyć   absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w 2013 lub 2012 roku i dotychczas nie brali w nim udziału.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2013-2014

Uprzejmie informuję, że przyznawanie stypendiów ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akad. 2013/2014 będzie odbywało się na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 1.09.2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214, poz. 1270).

egzamin poprawkowy - dr A. Giełdoń - Paszek

Wszystkie egzaminy poprawkowe i zaległe zaliczenia z mojego przedmiotu odbędą się 25 września o godz. 10. Prace zostaną poprawione tego samego dnia i tego dnia dokonane będą wpisy do indeksów.

egzamin poprawkowy - dr A. Giełdoń - Paszek

Wszystkie egzaminy poprawkowe i zaległe zaliczenia z mojego przedmiotu odbędą się 25 września o godz. 10. Prace zostaną poprawione tego samego dnia i tego dnia dokonane będą wpisy do indeksów.

HARMONOGRAM OBRON

W załączniku znajduje się harmonogram obron.

Wyniki egzaminu z historii sztuki II EA i G

wyniki kolokwium sztuka nowocz. i najn. I mgr G

wyniki egzaminu I rok gry

Historia sztuki - egzaminy

grafika I. r. mgr - sztuka nowoczesna i najnowsza - 11.06.(wtorek)  godz. 14

gry - historia sztuki - 11.06. (wtorek) godz. 11

ogłoszenie wyników - sobota 15.06. na stronie Instytutu, wpisy we środę 19.06. (o godz. 10 proszę złożyć indeksy, odbiór o 12).

Historia sztuki - egzaminy

grafika I. r. mgr - sztuka nowoczesna i najnowsza - 11.06.(wtorek)  godz. 14

gry - historia sztuki - 11.06. (wtorek) godz. 11

ogłoszenie wyników - sobota 15.06. na stronie Instytutu, wpisy we środę 19.06. (o godz. 10 proszę złożyć indeksy, odbiór o 12).

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna