Informacje dla studentów

Praktyki pozaszkolne

Pilnie poszukujemy studentów  do pracy z dziećmi w wieku 6 - 12. Od poniedziałku do piątku, w godz. od 15 - 17, potrzebujemy chętnych do udzielania korepetycji w zakresie podstawowym (nauka czytania, pisania, liczenia). W soboty spotkania mają charakter artystyczny, trwają od 10.00 - 13.00. 

Festiwal Sztuki Wideo "Punkty Widzenia".

Jesteśmy grupą studentów Wydziału Sztuk Wizualnych ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i organizujemy Festiwal Sztuki Wideo "Punkty Widzenia". Odbędzie się on w dniach 8 - 10 kwietnia bieżącego roku w Łodzi, w Galerii Manhattan.

Zaliczenie i egzamin poprawkowy z historii sztuki

Zaliczenie i egzamin poprawkowy z historii sztuki (II i III r. EA i G) odbędzie się we środę 23 lutego na dyżurze prowadzącego przedmiot. A. Giełdoń - Paszek

Uczelniana sieć komputerowa dla studentów

Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z Internetu na terenie kampusu za pośrednictwem sieci uniwersyteckiej. Poniżej znajdują się niezbędne linki:

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna