Informacje dla studentów

wyniki kolokwiów zaliczeniowych i egzaminacyjnych - dr A. Giełdoń - Paszek

Wyniki kolokwiów I mgr G i III G zamieszczone są w załączonych plikach. II rok EA i G - wyniki przesłane zostaną na adres mailowy roku. Wpisy do indeksów, sprawy do wyjaśnienia, itp. - wtorek 28 stycznia od godziny 12 - 16 (proszę przynieść zebrane indeksy do sali 104).

Zaliczenie DTP/Przygotowanie projektu do druku

Materiał do zaliczenia bieżącego semestru DTP/PPDD.

zagadnienia do kolokwium z historii sztuki

Konkurs na logo CERT Polska

Uwaga Studenci! Zachęcamy do udziału w konkursie na logo działającego w ramach NASK zespołu CERT Polska.

Wystawa ekslibrisu w Gliwicach i Nowym Wiśniczu

W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (Gliwice, ul. Jagiellońska 21) ma miejsce wystawa ex librisów pt: „Oblicza współczesnego ekslibrisu polskiego”. W wystawie biorą udział m.in.

Zmiana w planie studiów niestacjonarnych

I rok II stopnia Grafika
Na prośbę prowadzących następuje zmiana kolejności zajęć:
w dniu:
8.12.2013 (niedziela) - Grafika projektowa, T. Kipka (zamiast eksperymentalnej)
15.12.2013 (niedziela) - Grafika eksperymentalna, J. Skutnik

UWAGA! Wyjazd do Łodzi

Szanowni Studenci! Pozostało 14 wolnych miejsc na wyjazd do Łodzi.
Program wyjazdu obejmuje czterogodzinny blok edukacyjny (zwiedzanie i warsztaty) w Muzeum Sztuki (12.00–16.00).

Konkurs na logo i hasło jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na logo i hasło jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna