Informacje dla studentów

Zajęcia z fotografii z mgr M. Łuczyną - 10 marca br

10 marca (poniedziałek)
zajęcia z fotografii z mgr Małgorzatą Łuczyną odbędą się w Bielsku-Białej, w ramach zajęć:
zwiedzanie retrospektywnej wystawy fotografii Andrzeja Baturo oraz spotkanie z autorem

DTP, przygotowanie projektu do druku

Uwaga Studenici! Procesy DTP, przygotowanie projektu do druku – w czwartek (20 lutego) o godz. 14.00 w sali 107 odbędzie się spotkanie organizacyjne z dr. Marcinem Urbańczykiem. Obecność obowiązkowa.

Obrony 18.02.2014r.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEM. LETNIM 2013/2014

Informujemy, że internetowa rejestracja na zajęcia na poszczególnych latach i kierunkach studiów realizowanych w Instytucie Sztuki w semestrze letnim 2013/2014 zostanie uruchomiona w systemie USOS w dn. 14 lutego 2014r. od godz. 12.00.

Rejestracja nie dotyczy zdeklarowanych wcześniej wyborów seminariów i specjalności.

Egzamin z historii sztuki - gry

Egzamin z historii sztuki dla pozostałych studentów kierunku projektowanie gier odbędzie się we środę 5 lutego o godzinie 10. Wpisy do indeksów po egzaminie (proszę zabrać indeksy). dr A. Giełdoń

Egzamin z historii sztuki - gry

Egzamin z historii sztuki dla pozostałych studentów kierunku projektowanie gier odbędzie się we środę 5 lutego o godzinie 10. Wpisy do indeksów po egzaminie (proszę zabrać indeksy). dr A. Giełdoń

egzaminy poprawkowe z historii sztuki - dr A. Giełdoń

Egzaminy poprawkowe z historii sztuki (dr A. Giełdoń - Paszek) odbędą się po feriach, w drugim tygodniu nowego semestru (wtorek lub środa). Szczegóły  (dzień, godzina, sala ) po ustaleniach z zainteresowanymi  studentami zostaną podane na stronie Instytutu.

wyniki kolokwium z historii sztuki III EA

Wpisy do indeksów - ŚRODA  29 STYCZNIA OD GODZ. 16.30 - 17  SALA 104

lub we środę 5 lutego od  godz. 10- 11.

 

Terminy zjazdów w semestrze letnim - studia niestacjonarne

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH ZAOCZNYCH NA SEMESTR LETNI 2013-2014

kierunek Grafika

 

I ROK II STOPNIA

22-23.02

8-9.03

15-16.03

22-23.03

5-6.04

26-27.04

10-11.05

17-18.05

24-25.05

wyniki kolokwiów zaliczeniowych i egzaminacyjnych - dr A. Giełdoń - Paszek

Wyniki kolokwiów I mgr G i III G zamieszczone są w załączonych plikach. II rok EA i G - wyniki przesłane zostaną na adres mailowy roku. Wpisy do indeksów, sprawy do wyjaśnienia, itp. - wtorek 28 stycznia od godziny 12 - 16 (proszę przynieść zebrane indeksy do sali 104).

Strony

Praktyki zawodowe dla studentów kierunku Grafika

INFORMATOR O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla studentów kierunku Grafika w Instytucie Sztuki
na Wydziale Artystycznym w Cieszynie

Celem praktyki zawodowej jest:

Praktyki pedagogiczne dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej

Zasady realizacji praktyk pedagogicznych dla kierunku:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny)

1. Cele ogólne praktyk pedagogicznych

2. Praktyki po I roku studiów -  część szkolna