Struktura organizacyjna Instytutu Sztuki

Dyrektor Instytutu Sztuki prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Wicedyrektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich adi. Krzysztof Dadak
na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wicedyrektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich na kierunku Grafika adi. Jarosław Skutnik
Wicedyrektor ds. Naukowo-Artystycznych, Rozwoju i Promocji dr Piotr Wysogląd

Katedra Malarstwa
prof. Lech Kołodziejczyk – Kierownik Katedry
prof. UŚ adi. II st. Tadeusz Rus
prof. UŚ dr hab. Jagoda Adamus
prof. UŚ dr hab. Elżbieta Kuraj
prof. UŚ dr hab. Roman Maciuszkiewicz
dr hab. Adam Molenda
adi. Krzysztof Dadak
dr Ireneusz Botor
mgr Anna Zadora

Katedra Grafiki
prof. zw. Eugeniusz Delekta – Kierownik Katedry
prof. UŚ adi. II st. Leszek Zbijowski
prof. UŚ dr hab. Józef Knopek
prof. UŚ dr hab. Joanna Piech-Kalarus
adi. Krzysztof Pasztuła
adi. Jarosław Skutnik
dr Krzysztof Marek Bąk
dr Adam Czech
dr Jerzy Pietruczuk
mgr Natalia Pawlus

Katedra Rzeźby
prof. zw. Jerzy Fober – Kierownik Katedry
prof. Andrzej Szarek
dr hab. Krystyna Pasterczyk
dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz
dr Grzegorz Majchrowski
mgr Katarzyna Handzlik-Bąk

Katedra Projektowania Graficznego
prof. Józef Hołard – Kierownik Katedry
prof. UŚ adi. II st. Aleksander Ostrowski
prof. UŚ dr hab. Ryszard Pielesz
adi. Mirosław Ciślak
dr Piotr Grabowski
dr Stefan Lechwar
dr Łukasz Kliś
dr Tomasz Kipka
dr Sebastian Kubica
mgr Marcin Urbańczyk
mgr Tomasz Jędrzejko

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej
prof. zw. Małgorzata Łuszczak – Kierownik Katedry
prof. Witold Jacyków
prof. UŚ dr hab. Krzysztof Kula
dr Katarzyna Pyka
dr Tomasz Tobolewski
dr Paweł Synowiec
dr Katarzyna Kroczek-Wasińska
dr Hanna Grzonka
dr Remigiusz Kopoczek
mgr Łukasz Dziedzic
mgr Agnieszka Jaworska
mgr Katarzyna Paruzel
mgr Paulina Poczęta
mgr Marek Głowacki
mgr Małgorzata Łuczyna

Katedra Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej
prof. zw. Anna Kowalczyk-Klus – Kierownik Katedry
dr Ryszard Solik
dr Piotr Wysogląd
dr Dariusz Rymar
dr Aleksandra Giełdoń-Paszek
dr Joanna Wowrzeczka-Warczok
mgr Ewa Linkiewicz

Pracownicy administracyjno-techniczni
Monika Ceglarska – sekretariat
lic. Joanna Wesoły – sekretariat
mgr Jerzy Pustelnik – Pracownia Fotografii Dokumentalnej
mgr Daniel Badura – prac. techniczny w Katedrze Rzeźby
mgr Tomasz Rzeźniczek – prac. techniczny w Katedrze Rzeźby
mgr Anna Oczko - prac. techniczny w Katedrze Grafiki