Rekrutacja

Studia doktoranckie - harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Studia doktoranckie - harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Wykaz dokumentów na Studia Doktoranckie

Zobacz, co i jak studiuje się w Cieszynie!

http://www.youtube.com/watch?v=zIqHt4FAQYo

Zobacz, co i jak studiuje się na Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie:
— Cieszyn i Wydział Artystyczny [ ►]

UWAGA KANDYDACI! Etapy rekrutacji, terminy egzaminów

Etapy rekrutacji kandydatów na studia w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
Etap I – założenie konta w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, uzupełnienie wyników matur i egzaminy wstępne.

STUDIA DOKTORANCKIE

Trwa rekrutacja kandydatów na studia III stopnia w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne. Kandydaci mogą zapisywać się na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Wyniki 2 etapu egzaminów - kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do 3 etapu naboru na studia        w roku akademickim 2012/2013

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I stopnia licencjackie, stacjonarne) (Nowość)

Specjalności: grafika komputerowa gier

Zapisy: od 2012-05-16 12:00:00 do 2012-07-09 23:59:00 

Limit miejsc: 16

Język wykładowy: polski

Konsultacje dla kandydatów na studia!

Przedstawiamy terminy konsultacji dla kandydatów na studia w Instytucie Sztuki. Wykładowcy będą służyć pomocą w zakresie korekty prac "z teczki", informacji na temat studiów w Instytucie Sztuki, prezentacji pracowni.

Dla Kandydatów: Rekrutacja 2012-2013

Broszura informacyjna Wydziału Artystycznego,
w której znajdziesz informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Sztuki:

Strony