Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr Marcin Urbańczyk

     Cieszyn, dnia 2 stycznia 2014 roku

                                                          

                                                           ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2014 o godz. 12.30 na posiedzeniu Rady Instytutu Sztuki  w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne :

 

mgr Marcina Urbańczyka

Temat pracy doktorskiej :  ,,Analiza funkcjonalności witryny internetowej Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

Promotor:         dr hab. Ryszard Pielesz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzenci:     prof. zw. Mirosław Pawłowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

                        dr hab. Tomasz Bierkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Praca doktorska jest złożona do wglądu w sekretariacie Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pok. 130, ul. Bielska 62 w Cieszynie

 

Otrzymują :

- Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu, Wydział Grafiki ASP w Krakowie, Wydział Malarstwa ASP w Krakowie, Wydział Rzeźby ASP w Krakowie, Wydział Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, Wydział Grafiki ASP w Gdańsku, Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Wydział Artystyczny ASP w Katowicach, Wydział Projektowy ASP w Katowicach, Wydział Grafiki ASP w Warszawie, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie, Wydział Rzeźby ASP w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – tablica ogłoszeń