Pożegnanie Profesora Zygmunta Lisa

Prof. zw. Zygmunt Lis był malarzem, rysownikiem i nauczycielem akademickim. W latach 1959–2005 stworzył następujące cykle obrazów i rysunków: „Pejzaż śląski”, „Gilgamesz”, „Synowie marnotrawni”, „Jurajski pejzaż historyczny”, „Polski pejzaż historyczny”, „Rekonstrukcje obiektów militarnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej”, „Geografia ruin”, „Ssaki i ptaki” oraz rekonstrukcje domniemanych polskich dworów drewnianych z terenów Małopolski od XIV do XVII wieku.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Miasta Katowic, Muzeum Okręgowym w Częstochowie i Bielsku-Białej, w zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także w Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach.

Jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków pełnił funkcje w Prezydium Zarządu Okręgu w Katowicach i Zarządu Głównego, działając jednocześnie w wielu komisjach artystycznych. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa współczesnego, rzeczoznawcą kolegium artystycznego Pracowni Sztuk Plastycznych i członkiem komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Okręgu ZPAP w Katowicach. W latach 1973–1981 pracował w ministerialnym Zespole Dydaktycznym, w którym współtworzył szereg programów kształcenia na kierunkach pedagogiczno-artystycznych  specjalizacji plastycznej.

Był laureatem wielu nagród ogólnopolskich i środowiskowych. Za działalność artystyczną otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 1973 roku związał się z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie zorganizował wraz z grupą inicjatywną artystów-pedagogów Zakład Wychowania Plastycznego. Nie sposób w tym miejscu nie docenić czołowej roli Zygmunta Lisa. Bez jego zapału, rzetelności, a przede wszystkim wyjątkowych zdolności intelektualnych niewątpliwie plany rozwoju kierunku plastycznego nie rozwinęłyby się do swej obecnej, rozbudowanej postaci. Kolejno pełnił następujące funkcje: kierownika Zakładu, kierownika Katedry, wicedyrektora Instytutu i prodziekana ds. naukowo-artystycznych.

Trzeba również wspomnieć, że Zygmunt Lis należał do tych wzorcowych dydaktyków, którzy swoją postawą i wiedzą ukształtowali całe rzesze magistrantów. Był dla nich autorytetem w kwestiach artystycznych i naukowych. Z kolei jego bezpośrednie i często ciepłe relacje, zarówno z gronem nauczycielskim jak i administracyjnym, zjednywały mu szczerą sympatię oraz szacunek.

 

 

Galeria: