Litografia z Cieszyna

Druga z kolei wystawa studentów pracowni druku płaskiego Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, prezentowana w siedzibie „Dziennika Zachodniego”, wpisuje się w dobry zwyczaj wychodzenia młodzieży artystycznej poza mury macierzystej uczelni. To co dla dojrzałych artystów jest oczywiste, a więc konieczność konfrontowania twórczości z publicznością, dla młodych jest nie lada wyzwaniem. Wystawa obrazuje niewielki fragment dokonań ostatniego roku. Obok prac dyplomowych  na wystawie znalazły się również prace studentów 1 roku oraz Koła Litografów „Kurant”, a także wykładowców: dr hab. Krzysztofa Pasztuły, dr Adama Czecha i gościnnie mgr Natalii Pawlus.

Wystawa: 13 listopad - 28 listopad 2013

           

 

 

Krzysztof Pasztuła

Galeria: