Dla Kandydatów: Rekrutacja 2012-2013

Broszura informacyjna Wydziału Artystycznego,
w której znajdziesz informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Sztuki:

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych,
Grafika.

Pliki do pobrania: