Muzea ponad granicami. Nasza absolwentka w ścisłym finale

Do konkursu na logo projektu „Museums over the borders” zgłoszono 242 projekty graficzne. Do ścisłego finału zakwalifikowano 5 prac, w tym pracę Kamili Kasperowicz – absolwentki Instytutu Sztuki UŚ. Pozostali finaliści to Anna Szwaja, Evgenia Lebedeva (Евгения Лебедева), Marcin Usarek, Marzena Płaszczyca. Ostatecznie zwyciężyła praca Marcina Usarka.

Komisja konkursowa uważa, że nadesłane projekty prezentują wysoki poziom artystyczny i pokazują różne podejścia do opisywanej idei. Zwraca także uwagę jak istotną rolę pełni obecnie grafika użytkowa w naszym życiu. Dobrze zaprojektowane elementy graficzne ułatwiają nam wszystkim odbiór, identyfikację instytucji, nośność idei ale przede wszystkim czynią nasze otoczenie piękniejszym.

Wystawę pokonkursową można oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Będzie także prezentowana w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie.