MAPA SZTUKI w Galerii Uniwersyteckiej

Wystawa „Mapa Sztuki” jest w założeniu zachętą do wolnej, nieskrępowanej koncepcjami kuratorskimi prezentacji dzieł artystów pracujących w Instytucie Sztuki w Cieszynie.

Galeria Uniwersytecka przyjmuje rolę forum na którym każdy może zagospodarować wybrany dla siebie fragment przestrzeni licząc się z nieprzewidzianymi kontekstami i wypadkowymi wzajemnych relacji sąsiadujących ze sobą dzieł.

Konfiguracja wystawy powstaje spontanicznie w oparciu o intuicję i możliwości nawiązania artystycznego dialogu.

Odniesienie do mapy nawiązuje do pozornie bezładnego odzwierciedlenia struktury pejzażu, który jako całość jest w swej istocie spójny i harmonijny.

Ekspozycja jest organizowana w ramach 4 Festiwalu Europejskich Sztuk Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki” 2013 i potrwa do końca wakacji.

GALERIA UNIWERSYTECKA
Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
Cieszyn, ul. Bielska 62
wernisaż: 10 lipca 2013, godz. 15.00