Dr Piotr Wysogląd

Zajmuje się tkactwem artystycznym oraz malarstwem. Urodził się w 1956 roku w Wadowicach. W latach1978 - 1982 studiował w Instytucie Wychowania Plastycznego na wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego. Stopień doktora uzyskał na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2000. Temat pracy doktorskiej: „Rywalizacja związana z udziałem w konkursach plastycznych a jakość prac plastycznych dzieci w wieku 9 - 12 lat". Promotor prof. Katarzyna Olbrycht, recenzenci : Prof. Wojciech Kojs i prof. Wojciech Kubiczek, miejsce obrony: Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA Wystawy zbiorowe: 1978 - indywidualna wystawa tkaniny - Wadowice, sala ZNP. 1988 - wystawa „Prezentacja twórczości plastycznej członków katowickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej" - nagroda główna. 1991 - Prezentacja malarstwa w „Galerie Flurieu" w Lyonie. 1998 - Udział w wystawach zbiorowych pracowników Instytutu Sztuki filii UŚ w 1998 - Cieszynie (galeria BWA Bielsko Biała 1996 , Dom Narodowy Cieszyn 2004 - Udział w wystawie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu „Razem i osobno"- Muzeum Regionalne w Raciborzu, październik 2006 - Udział w wystawie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu - Galeria Epicentrum - Jastrzębie Zdrój 2007 - Udział w wystawie prezentującej twórczość artystów z terenu Brennej -Gminny Ośrodek Kultury Brenna wrzesień 2008 - Udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez ART.GROUP przy Fundacji 2008 - Elektrowni Rybnik w ramach projektu: „Integracja twórców poszukujących" 2008 - Udział w wystawie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu - Galeria na 2p Gliwice PUBLIKACJE: 1. Współautor ( autor części zasadniczej) skryptu pt. „Materiały pomocnicze do ćwiczeń z zasad perspektywy" wyd. przez UŚ w 1990 r (skrypt nr 442). P.Wysogląd, Konkursy plastyczne w procesie dydaktycznym, [w:] U podstaw edukacji plastycznej, red. St. Popek, R. Tarasiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. P.Wysogląd, Plastyka dziecięca - zabawa czy konkurs, „Życie Szkoły", nr 2/99 Obok pracy twórczej od 1982 roku prowadzi działalność pedagogiczną. Od 2001 roku na stanowisku adiunkta. W Instytucie Sztuki prowadził przedmioty: zasady perspektywy kształtowanie otoczenia Obecnie prowadzi: - wykłady i ćwiczenia z pedagogiki - wykłady z przedmiotu Metody upowszechniania kultury - seminaria magisterskie i licencjackie. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na stanowisku wykładowcy. Prowadzi tam przedmioty: pedagogika, kształtowanie otoczenia, problemy formy i wyobraźni artystycznej, seminaria licencjackie.