Nowa książka dla uczestników współczesnej kultury artystycznej – teoretyków, twórców, studentów i odbiorców sztuki

Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki to książka teoretyków z Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej Instytutu Sztuki. Książka adresowana jest przede wszystkim do grona czytelników zajmujących się szeroko rozumianą teorią sztuki, twórców, studentów, odbiorców i uczestników współczesnej kultury artystycznej. Po ubiegłorocznej publikacji monografii dra Ryszarda Solika (Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012) to kolejna książka podejmująca zagadnienie dyskursu i „protokołów teoretycznych” w doświadczeniu sztuki.

Czytelnik znajdzie w pomieszczonych w tomie artykułach – pracowników Zakładu Teorii Sztuki, ale też dr Anny Zadory z Zakładu Malarstwa, dra adi. II stp. prof. UŚ Aleksandra Ostrowskiego z Zakładu Projektowania Graficznego oraz dr Jolanty Skutnik z Zakładu Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ – różne perspektywy teoretyczne, punkty widzenia i ujęcia problematyki. Stanowią one następstwo badawczych zainteresowań autorów, ale też efekt wieloaspektowości doświadczenia sztuki, na wiele sposobów artykułowanego (także dyskursywnie) w obszarze specyfiki procedur poznawczych dyscyplin zajmujących się kulturą artystyczną.