dr Joanna Wowrzeczka - Warczok

Zajmuje się malarstwem, socjologią sztuki. Urodziła się w 1972 r. w Cieszynie. W latach 1995 - 1999 studiowała w Instytucie Sztuki, na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filii w Cieszynie. W roku 1999 zrealizowała dyplom z malarstwa w pracowni profesora Norberta Witka oraz pracę magisterską pt."W stronę systemowego ujęcia sztuki" pod kierunkiem prof.dr hab.Adama Jonkisza. Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach w roku 2004. Temat pracy „Negocjatorzy sztuki. Studium socjologiczne galerii artystycznych w Polsce" (promotor: prof.dr hab.Wojciech Świątkiewicz; recenzenci: prof.dr hab. Bogusław Sułkowski, prof.dr hab. Marek Szczepański). Stopień doktora w dziedzinie sztuki piękne, w zakresie dyscypliny artystycznej malarstwo, uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku 2008. Tematem pracy kwalifikacyjnej była „Tradycja w posttradycyjnym społeczeństwie". Opiekę artystyczną sprawował dr hab.Elżbieta Kuraj. Recenzentami w przewodzie byli prof.Stanisław Tabisz i dr hab.Andrzej Tobis. Na jej dorobek artystyczny składają się: wystawy indywidualne (wybór): 2001 - „O Andrzeju", Galeria ASP, GCK, Katowice 2006 - „Pogrzeb, plaża i ty", galeria lokal_30, Warszawa 2006 - „Hommage a AW", Galeria Amfilada, Szczecin 2007 - „Malarstwo", Galeria Artinfo - Fabryka Trzciny, Warszawa 2007 - „Prawdziwe Historie", „Krakauer Haus", Norymberga wystawy zbiorowe (wybór): 2002 - Wystawa pokonkursowa „Obraz Roku", Pałac im.X.Dunikowskiego, Królikarnia, Warszawa 2004 - „bez tytułu TM", Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2005 - Wystawa pokonkursowa: „Bielska Jesień", BWA, Bielsko - Biała 2005 - „Ślady pamięci (hommage a Tomasz Struk)", Galeria „Sektor I", GCK Katowice 2006 - „Konstruowanie tożsamości", Galeria Szara, Cieszyn 2006 - „Interieur", Galeria BWA Bielsko - Biała, „Arsenał", Poznań 2007 - „Rekonesans malarstwa", Biennale Sztuki Współczesnej, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice 2007 - „Border Crossing", Wrexam Arts Center&Galery 103, Newi, Anglia 2007 - „Warszawa w Kijowie", „Arsenał", Kijów 2008 - „Śląsk Activ 3", BWA Katowice J.Wowrzeczka: Asymetria w miejscu, w: „Czas Kultury" Nr 3/2002 Ślady energii. Ze Sławomirem Brzoską rozmawia Joanna Wowrzeczka, w: „Odra" 12/2003 J.Wowrzeczka: Negocjatorzy sztuki, w: „Fort Sztuki" Nr 01/2004 J. Wowrzeczka: Jestem niczyja, w: „Exit", 1(61),2005 J.Wowrzeczka (z T.Warczokiem): Miejsce organizacji pozarządowych w polu sztuki. Na przykładzie Fundacji Wyspy Progress,[w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, (red.) E.Morawski, A.Karcher, Racibórz 2008 J.Wowrzeczka (z T.Warczokiem): Kościół, rynek, etyka. Legitymizacja kapitalizmu w polskim polu religijnym, [w:] Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, (red.:) J.Mucha, M.Nawojczyk, G.Woroniecka, Wyd.: Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy 2007 Udział w Konferencjach: XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, UAM Poznań, 2004 Konferencja ogólnopolska, „Od Luwru do Bilbao", Katowice Uniwersytet Śląski, Muzeum Narodowe w Katowicach, 2005 Konferencja: „Ślady pamięci. Hommage a Tomasz Struk", Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, 2005 Ogólnopolskie seminarium: „Triennale MłodychTM", Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2006 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Kultura i gospodarka", Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, WNSS AGH i WSZiNS w Tychach; Lanckorona, 2006 tytuł referatu: „Kościół, rynek, etyka. Legitymizacja kapitalizmu w polskim polu religijnym" (Joanna Wowrzeczka i Tomasz Warczok) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Instytut Studiów Społecznych, Racibórz; tytuł referatu: „Miejsce organizacji pozarządowych w polu sztuki". (Joanna Wowrzeczka i Tomasz Warczok), 2006 Działania organizacyjne (wybór): - Założenie i prowadzenie (wraz z Adamem Molendą oraz Sabiną Spyrą) Pracowni Obserwacji Faktów Artystycznych, 1999 - Założenie (wraz z A.i T.Swoboda) Galerii „Szara" w Cieszynie, 2002 - Udział w roli lidera w V edycji seminarium orońskiego (promocja najciekawszych postaw artystycznych minionych 3 lat), Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2007 - Współorganizowanie (wraz z Tomaszem Warczokiem) sympozjum międzynarodowego „Wolność, równość, sztuka! Świat artystyczny między represją a emancypacją" (Galeria „Szara", Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, „Krytyka Polityczna" Warszawa), 2007 - prowadzenie warsztatów artystycznych -kwiecień/maj 2008, Uniwersytet NEWI, Wrexam (UK). Pozostałe: 2003 - (nagroda- jedna z czworga laureatów) „Obraz Roku" Pałac im.X.Dunikowskiego, Królikarnia, Warszawa 2004 - Zakup 3 obrazów przez Stowarzyszenie „Zachęta Sztuki Współczesnej" do kolekcji „Znaki czasu", Muzeum Narodowe w Szczecinie 2008 - zakup 2 obrazów do kolekcji Muzeum Śląska Cieszyńskiego W 1999 roku wraz z Adamem Molendą i Sabiną Spyrą zakłada Pracownię Obserwacji Faktów Artystycznych (POFA), którą w formie czytelni specjalistycznej prowadzi do dzisiaj. W 2001 roku wraz z Agnieszką Sojka-Swoboda i Tomaszem Swoboda zakłada Galerię „Szara" w Cieszynie, której kuratorem pozostaje do roku 2004. Od 2002 r jest opiekunem Koła Naukowo - Artystycznego „Poza Pracownią" , a tym samym organizatorem 5 edycji warsztatów artystycznych „Eksploracje". W 2008 r zakłada grupę eksperymentalną „Space For Art" (SFA) przy wspomnianym Kole „Poza Pracownią". Obok pracy twórczej prowadzi od 1999 r. działalność pedagogiczną. Prowadzi zajęcia z socjologii sztuki, marketingu sztuki.

Galeria: