mgr Ewa Linkiewicz

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, aranżacją w zakresie reklamy oraz teorią sztuki. W rejonach własnych zainteresowań łączy różne środki wyrazu plastycznego, takie jak fotografia, film. Realizuje akcje plastyczne. Swoje działania posiłkuje słowem teoretycznym i tekstami autorskimi. Studia ukończyła na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie, realizując dyplom z grafiki artystycznej w pracowni prof. Eugeniusza Delekty oraz aneks z rysunku w pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus. Studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium” w zakresie pedagogiki sztuki – wiedza o kulturze. Swoje poszukiwania i realizacje twórcze łączy z pracą pedagogiczną. Na jej dorobek artystyczny składają się m. in.: Wystawy indywidualne 2002 - Pomiędzy czasem... , wystawa cyklu grafik, Cieszyn: Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2002 - Wokół murów Jerozolimy, akcja plastyczna. Cieszyn: Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2003 - Bramy Jerozolimy, prezentacja instalacji: film autorski, cykl fotografii, rysunku, cyklu frottag’y i tekstu autorskiego. Cieszyn: Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2003 - Bramy Jerozolimy, wystawa instalacji Pałac Młodzieży w Katowicach 2005 - Bramy Jerozolimy, wystawa rysunków w Baszcie, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie Wystawy zbiorowe 2000 - Wystawa rysunków studentów Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie 2001 - Prezentacja rysunków studentów z pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus, Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie 2003 - ARTERIE 2003, udział w Festiwalu Uczelni Artystycznych województwa Śląskiego, Katowice 2005 - Człowiek wybiera medium, wystawa zbiorowa i udział w I Forum Czas na Interdyscyplinarność, Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie Wybrane publikacje: 2006 Wiedza o człowieku odnaleziona w rysunku (fragment), publikacja wybranych prac, (w:) Człowiek wybiera medium (red.) A. Kowalczyk – Klus, Cieszyn: Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. I Forum – Czas na Interdyscyplinarność. 2008 Biblijny wymiar w rozważaniach o śląskiej tożsamości jako o drodze, (w:) A. Kowalczyk-Klus, R. Solik (red.) Człowiek jest w drodze. Pejzaż Śląski - pamięć, tradycja, współczesność. Forum II. Czas na interdyscyplinarność. Cieszyn. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Recenzent: prof. Rafał Strent. 2010 Podobizna człowieka – pomiędzy fizycznością, a duchowością. Twarze, portrety, maski, (w:) A. Kowalczyk-Klus, R.Solik (red.) Twarze, portrety, maski. Człowiek nosi swoją twarz. Forum III. Czas na interdyscyplinarność. Cieszyn. Instytut Sztuki. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Recenzenci: prof. Piotr Kunze, prof. Mariusz Pałka. Obok pracy twórczej i naukowej prowadzi działalność pedagogiczną. Jest asystentem w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prowadzi ćwiczenia z metodyki edukacji plastycznej, psychologii twórczości, metody upowszechniania kultury, współczesnych koncepcji i metod edukacji artystycznej, marketingu sztuki, integracji sztuk z elementami metodyki, pełni również funkcję opiekuna praktyk studenckich. Ponadto, nauczyciel plastyki z wieloletnim doświadczeniem, swoje poszukiwania i realizacje twórcze łączy z pracą pedagogiczną pracując kolejno w placówkach oświatowych w Katowicach, Zawierciu i w Cieszynie. Kontakt: adres e-mail Instytutu Sztuki: isztuki@wart.us.edu.pl adres e-mail prywatny: ewalink@poczta.wp.pl nr tel. 033 85 46 116; sekretariat Instytutu Sztuki UŚ mobile: + 48 0602 328 678