egzaminy poprawkowe z historii sztuki - dr A. Giełdoń

Egzaminy poprawkowe z historii sztuki (dr A. Giełdoń - Paszek) odbędą się po feriach, w drugim tygodniu nowego semestru (wtorek lub środa). Szczegóły  (dzień, godzina, sala ) po ustaleniach z zainteresowanymi  studentami zostaną podane na stronie Instytutu.