EDUKACJA ARTYSTYCZNA sztuka/edukacja/kultura. Teoria i praktyka 8-9 listopada 2011