prof. zw Anna Kowalczyk-Klus

"Anna Kowalczyk-Klus ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na katowickim Wydziale Grafiki w roku 1972. Za cykl akwafort zatytułowany „Portret wewnętrzny” otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Anna Kowalczyk-Klus jest znaną i cenioną w kraju i za granicą artystką, która zyskała także uznanie w gremiach opiniujących, oraz wśród publiczności, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia, a także frekwencja odbiorców na Jej wystawach.

Jest laureatką stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, licznych nagród JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, oraz nagród i wyróżnień uzyskanych na konkursach i wystawach plastycznych. Jej prace - tak graficzne, jak i rysunkowe – znajdują się w zbiorach muzeów, a także w zbiorach prywatnych na terenie całego kraju i za granicą.

Artystyczna, niezwykle interesująca wizja Anny Kowalczyk-Klus rozwijała się w sposób konsekwentny od lat siedemdziesiątych, osiągając pełnię wyrazu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wizja ta świadczy wciąż o wyczulonym „słuchu wewnętrznym” i dużej wrażliwości na rozmaite aspekty ludzkiego losu i wszelkiej egzystencji.

Krytycy i recenzenci na ogół zgodnie określają twórczość Anny Kowalczyk-Klus, jako tę, w której bardziej znajduje swój wyraz przekonanie o przemijaniu niźli o trwaniu.

Osobiście w pełni solidaryzuję się z Jej postawą, pełen uznania dla Jej twórczości, dla tego co proponuje, jak też dla tego, czego nie proponuje; nie proponuje zaś z pewnością takiego nowego (czy nie nowego) porządku, do którego pojęcie wartości przestaje się stosować."

fragment recenzji napisanej w 1999 roku przez prof. Norberta Witka

 

 

Galeria: