dr Aleksandra Giełdoń - Paszek

Doktor, adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej, historyk sztuki. Swą aktywność naukową koncentruje przede wszystkim na problemach sztuki XIX wieku i przełomu wieków, jak i na zjawiskach sztuki współczesnej (autorka wielu recenzji i esejów krytycznych o sztuce współczesnych artystów); w dorobku naukowym posiada również publikacje dotyczące dydaktyki artystycznej, widzianej zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej.

Studiowała historię sztuki na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1981-1986. W roku 1986 uzyskała tytuł magistra historii sztuki (specjalność sztuka nowoczesna) broniąc pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krakowskiego (recenzent prof. dr hab. M. Porębski). W roku 2002 na Wydziale Historycznym tejże uczelni, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na podstawie dysertacji: Malarstwo pejzażowe a szkolnictwo artystyczne w Polsce ( do 1939 roku ), napisanej pod opieką promotorską prof. dr hab. Tomasza Gryglewicza (recenzenci: prof. dr hab. Maria Poprzęcka i prof. dr hab. Wojciech Bałus).

Oprócz pracy naukowej prowadzi od 1992 działalność dydaktyczną. Jest adiunktem w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego i wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wykłada historię sztuki, wiedzę o sztuce oraz prowadzi seminaria magisterskie i licencjackie.

Do jej najważniejszego dorobku naukowego należą:

Publikacje książkowe indywidualne:

 

 • Jan Stanisławski. Litografie- „Życie", „Chimera", Wydawnictwo Elzewir, Bielsko - Biała 2004.

 • Stanisław Kamocki. Ostatnia praca. Wydawnictwo Elzewir, Bielsko-Biała 2004.

 • Zarys teorii i praktyki dydaktycznej w zakresie malarstwa pejzażowego na akademiach sztuk pięknych w Europie i w Polsce. Od momentu powstania akademii do początków XX wieku, Cieszyn 2007.

  Redakcja publikacji zbiorowych:

 • W kręgu sztuki, red. A. Giełdoń – Paszek, Katowice 2010.

 • Narzędzie... red. A. Giełdoń – Paszek, Katowice 2010.

 • Wybrane artykuły w publikacjach zbiorowych:

 

 • Czy sztuka musi być uporządkowana i czy musi podlegać tendencji? Uwagi na marginesie twórczości Andrzeja Pawłowskiego [w:] Sztuka i interpretacja, red.E. Delekta i A. Jonkisz,Cieszyn 1998.

 • Korekta w praktyce XIX-wiecznej akademii [w:] Korekta charakterystyczną metodą kształcenia artystycznego, red.H. Fojcik, Cieszyn 1999.

 • Wizerunki przestrzeni [w:] Wizerunki przestrzeni. Grafika; z serii: Sztuka i Dydaktyka t. II, red. E. Delekta, Cieszyn 1999.

 • ...sztuka jest dla widza kluczem do poznania osoby [w:] Rysunek; z serii: Sztuka i Dydaktyka t. III, pod red. A. Kowalczyk - Klus; wydawca: Uniwersytet Śląski Filia UŚ w Cieszynie, Cieszyn 1999.

 • Kontakty - kilka impresji. [w:] Kontakty II sztuka ponad granicami. w ramach grantu PHARE, Instytut Sztuki w Cieszynie, Cieszyn 2003,

 • Ferdinandas Ruscicas - pedagogas ir Vilnijos peizazistas. [w:] XX amziaus pradzios Vilnius: modernejancios kulturos zidinys. Materiały pokonferencyjne konferencji litewsko-polskiej, październik 2003, wydane w serii: Dailes istorijos studijos, zeszyt 1, Vilno 2004.

 • Krakowskiej Akademii droga „przez pejzaż" [w:] Wobec przyszłości. Materiały nadesłane i wygłoszone na sesji naukowej z okazji 185 lecia działalności Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 12.12. 2003-15.12.2003, pod redakcją Janusza Krupińskiego i Pawła Taranczewskiego, Kraków 2004.

 • Tradycje nauczania malarstwa pejzażowego na polskich uczelniach artystycznych do roku 1939 [w:] Polskie szkolnictwo artystyczne. Dzieje teoria praktyka, Materiały LIII Ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 14-16 październik 2004, pod red. M. Poprzęckiej, Warszawa 2005.

 • Nowatorskie aspekty nauczania malarstwa w dydaktyce Wojciecha Gersona, [w:] Sztuka-Edukacja. Współczesność, Materiały pokonferencyjne III Forum Sztuka i Edukacja UMCS Lublin, red. Maria Anna Żukowska, Lublin 2007.  

 • Fober – rzeźba [w:] Fober. Rzeźba. Orońsko 2009.

 • Na spotkanie przeszłości, w zgodzie z tradycją... [w:] Przestrzenie osobiste. Twórczość artystów związanych z cieszyńskim Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, red. W. Jacyków, Cieszyn 2008.

 • Arkadia utracona? [w:] Pejzaż Śląski - pamięć, tradycja, współczesność, Cieszyn 2008.

 • Grudzień, "Świat i słowo". Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Tytuł numeru: Mała ojczyzna, AthATH, Instytut Teologiczny imm. św. Jana Kantego, Książnica Beskidzka, Bielsko - Biała 2008.

 • Twórczość Jerzego Fobera wobec tradycji polskiej rzeźby w drewnie, “Rzeźba Polska” t. XIII Rzeźba w Polsce (1945-2008), Orońsko 2008.

 • Fotografia jako szkic [w:] Fotografia. Spojrzenia literackie i filmowe, red. I. Gielata, T. Bielak, Katowice 2009.

 • Polska XIX – wieczna krytyka o pejzażu (w świetle ówczesnej dydaktyki artystycznej) [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, red. M. Geron i J. Malinowski, Warszawa 2009.

 • O doświadczaniu i notowaniu obrazu w podróży w dobie mediów cyfrowych [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010.

 • In facie legitur homo?, [w:]Twarze, portrety, maski, red. A. Kowalczyk – Klus, R. Solik, Cieszyn 2010.

 • Pochwała myślenia [w:] Akademia 2007+, red. M. Juda, Katowice 2010.

 • Ceramika Małgorzaty Skałuba – Krentowicz [w:] Przypadek w stawaniu się piękna. Praca habilitacyjna Małgorzaty Skałuba - Krentowicz, Cieszyn 2010.

 • Grafika w Cieszynie – w poszukiwaniu nowego języka sztuki [w:] W labiryncie grafiki, red. J. Knopek, Cieszyn 2010.

 • Twórczość jako spotkanie [w:] Twórczość jako spotkanie, red. R. Maciuszkiewicz, Katowice 2011.

 • Rola historii i teorii sztuki jako przedmiotu w procesie edukacji artystycznej, "Cieszyński Almanach Pedagogiczny", t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

  Ponadto: stała współpraca z lokalnymi i akademickimi pismami - recenzje z wystaw, felietony i artykuły poświęcone sztuce; udział w międzynarodowych grantach badawczych: polsko - czeskim „Kontakty" (2003) i polsko - litewskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003); wykładowca w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu wspólfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny; liczne wstępy do katalogów wystaw; wykłady o sztuce: Galeria Uniwersytecka w Cieszynie od 2001 roku, Uniwersytet III Wieku; opinie eksperckie jako biegły sądowy; Odznaczona przez JM. Rektora UŚ srebrną odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w 2006 roku.

Kontakt Adres mail: aleksandra.gieldon-paszek@us.edu.pl Telefon: 033 85 46 116 (Sekretariat Instytutu Sztuki UŚ) Telefon: 0607591272