Plener w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2010r.