dr hab. Małgorzata Skałuba - Krentowicz

Małgorzata Skałuba  Krentowicz  urodziła się w 1957 roku w Cieszynie.

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 1986 w pracowni ceramiki unikatowej prof. Ireny Lipskiej Zworskiej, w pracowni ceramiki przemysłowej prof. Rufina Kominka oraz w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Basaja. Od 1990 roku jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie, prowadząc Pracownię Ceramiki. Swoje prace prezentowała w Czechach, Francji, USA,  Japonii  oraz w Polsce, min. w Cieszynie, Krakowie, Katowicach, Chorzowie i we Wrocławiu.  W  pracy  artystycznej  zajmuje się rzeźbą ceramiczną realizując cykle: Nie tylko Rzecz (od 1998 roku), Rzeźba Ziemi (od 2000 roku), Stany Samotności (od 2003 roku), Patrz (od roku 2008). Jej prace, jako dar Uniwersytetu Śląskiego, otrzymali Papież Jan Paweł II oraz profesor Zbigniew Brzeziński. W ramach prowadzonego od 2007 roku, projektu naukowo – badawczego pn. Akademia Dźwięków Ziemi, zajmuje się tworzeniem ceramicznych obiektów dźwiękowych. W roku 1998 za działalność naukowo – artystyczną otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia, a w roku 2009 za działalność naukowo - badawczą otrzymała Nagrodę Zespołową II stopnia przyznawaną przez J M Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku  2011 na Wydziale Ceramiki i Szkła, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej : Przypadek w stawaniu się piękna.

email: mkrentowicz@gmail.com

Galeria: