dr hab. Krystyna Pasterczyk

k.pasterczyk@op.pl

Urodzona 13 sierpnia 1960 roku  w Jaśle.

W 1980 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W latach 1981 - 1986 studiowała na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas studiów zaangażowana w realizację programu prof. Jerzego Wrońskiego Sztuka na Uniwersytecie.  Zalicza wówczas bauhausowski kurs koloru (J. Albersa) prowadzony przez  Michaela Kidnera w Cieszynie (1985). W roku 1986 realizuje dyplom artystyczny w Pracowni Rzeźby prof. Jana Hermy oraz pracę magisterską z dziedziny estetyki pod kierunkiem prof. Katarzyny Olbrycht. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Katedrze Malarstwa i Rzeźby. W latach 1989 - 1991 pracuje jako pedagog  w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym k. Krosna. W latach 90. współpracuje z Krzysztofem Morcinkiem i Andrzejem Szewczykiem w niezależnej Galerii  Miejsce w Cieszynie. W latach 1991 - 2001 należy do nieformalnej grupy artystycznej w składzie: Marek Chlanda, Marek Kuś, Piotr Lutyński, Krzysztof Morcinek, Andrzej Szewczyk (praktycy), Andrzej Przywara, Jan Trzupek (teoretycy). Aktualnie mieszka w Cieszynie. Związana  z Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie, gdzie prowadzi autorską Pracownię Rzeźby na kier. Edukacja Artystyczna. W latach 2009 - 2013 pracowała również jako pedagog w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Kwalifikacje artystyczne I i II st. uzyskała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 2001 i 2009.                                                                                                                                                                      

Zajmuje się rzeźbą, obiektem, instalacją i wideo. W swojej sztuce zdecydowanie odeszła od akademickiej estetyki, formalnych poszukiwań i niezawodności warsztatu  na rzecz konceptualno –egzystencjalnych uzasadnień, nie rezygnując jednak z przedmiotu rzeźbiarskiego, który staje się u niej konkretem poetyckim. Wielką wagę przywiązuje do istoty i źródła używanych materiałów. Wykorzystując m.in. kamień, drewno, wosk, stal, sól czy żywe kwiaty – stara się w swojej artystycznej wypowiedzi zachować ich stałe właściwości. W konstrukcji prac duże znaczenie mają dla niej poetyckie skojarzenia, słowa, zdania, urywki poezji. Wykorzystuje także przedmioty gotowe bądź ich fragmenty. Natomiast w powracającej problematyce ważne są dychotomie: ciężar – lekkość, trwałość – efemeryczność, upływ czasu – poczucie nieskończoności, pamięć – tajemnica istnienia.

 Wystawy indywidualne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1993 - Moje arki, Uniwersytecka Galeria Sztuki BWA w Bielsku-Białej, Cieszyn.                                                                                                                                                                                                            

1994 - Moje arki, Galeria Krzysztofory, Kraków.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1999 -  Rzeczy i lęki, Galeria Kaplica, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko.                                                                                                                                                                                                                                            

2001 - Przyssane do podniebienia, Galeria Sektor I GCK, Katowice.                                                                                                                                                                                                                                                               

2001 - Przyssane do podniebienia, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk.                                                                                                                                                                                                   

2006 -  Mea culpa, Galeria Engram GCK, Katowice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2007 - Poiesis, Galeria Fra Angelico, Muzeum Archidiecezjalne, Katowice.                                                                                                                                                                                                            

2009 - Poiesis, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk.                                                                                                                                                                                                                                          

2012 - Alabaster, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.                                                                                                                                                                                                                                                        

2013 - Spadanie w górę. "Siła ciążenia i łaska" (Simone Weil), Galeria Miejska, Trzyniec, Czechy.

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

1996 – Status quo, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko oraz Muzeum Narodowe,  Warszawa.                                                                                                                                                                                                                          

1996 – Kobieta o kobiecie, Galeria BWA, Bielsko-Biała.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1998 – Rezonancie (projekt polskiej sekcji aica), Galerie Municipale de Bratislava,  Słowacja.                                                                                                                                                                                                                            

2000 – W kręgu Kroniki: Chlanda, Kuś, Lewandowski, Lutyński, Morcinek, Pasterczyk, Szewczyk, Galeria Arsenał, Białystok.                                                                                                                                                      

2003 – Sztuka III RPRe-prezentacja faktów artystycznych Triennale Młodych, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko.                                                                                                                                                                        

2003 – Oddychanie/Das Atmen, Galeria Kornschutte, Lucerna, Szwajcaria.                                                                                                                                                                                                                                            

2006 – Znaki czasu, prezentacja kolekcji sztuki współczesnej Fundacji dla Śląska, Galeria BWA, Katowice.                                                                                                                                                                                                  

2007 – Border crossing/Przekraczanie granic, Centrum Sztuki w Wrexham oraz  Galeria 103 Uniwersytetu Walijskiego NEWI, Wielka Brytania.                                                                                                                    

2012 -  REZONANS. Nad Kaczycami frunie 27 bocianów, wystawa dedykowana Andrzejowi Szewczykowi w 10 rocznicę śmierci, Centrum Kultury Zamek, Galeria Muzalewska, Poznań.

 

 

Galeria: