prof. zw. Jerzy Fober

Jerzy Fober urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1979 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Stanisława Kulona. Studia ukończył w 1984 roku otrzymując wyróżnienie za pracę dyplomową „Złożenie do grobu”. W 1982 roku, jeszcze na studiach wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podleśnym założył grupę artystyczną „...kim jesteś” i do 1990 roku brał udział w jej wystawach. W latach 1985, 87, 91, 99 i 2004 był stypendystą Ministerstwa Kultury. W roku 1992 został laureatem Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 1986 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeźby, najpierw na kierunku Grafiki a obecnie na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

e-mail: jerzyfober@wp.pl

Ostatnie wystawy

indywidualne:

2009 – Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, Muzeum Rzeźby Współczesnej „Na obraz i  podobieństwo”

2010 – Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości „Na obraz i podobieństwo”

zbiorowe:

2009 – Elbląg, Galeria EL „Wielki błękit”

2010 – Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej Muzeum Rzeźby Współczesnej „Alfabet Rzeźby”

             Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej Muzeum Rzeźby Współczesnej „Drewno materia   rzeźbiarska”

Galeria: