dr Grzegorz Majchrowski

Grzegorz Majchrowski urodził się w 1973 roku. W latach 1992-97 studiował na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie obecnie pracuje w Katedrze Rzeźby w Instytucie Sztuki na stanowisku adiunkta. Od 2003 roku pracuje również w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie obecnie prowadzi pracownię rzeźby. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

e-mail: gmajchrowski@gmail. com

 

 

Galeria: