Daniel Badura

Daniel Badura urodził się w 1980 roku w Cieszynie. W latach 2001-2005 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie obecnie pracuje jako prcownik techniczny Pracowni Ceramiki w Katedrze Rzeźby Instytutu Sztuki.

Doświadczenia i przedsięwzięcia w których brał udział:

- praktyki w pracowni rzeźby Nicholasa Legeros w Minnetonka Center for the Arts w Minneapolis 2000 r.

- wolontariat przy Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości – organizacja i prowadzenie warsztatów ceramicznych 2005 r. - 2007 r.

- obsługa techniczna i udział w warsztatach fusingu 2006 r. - 2007 r. przy Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości

- organizacja i prowadzenie pracowni ceramiki przy Pszczyńskim Centrum Kultury 2007 r. -  2008 r.

- udział w różnych pokazach i przedsięwzięciach plenerowych, takich jak Skarby z Cieszyńskiej Trówły, ŚwiętoTrzech Braci, Dni Otwarte Śląskiego Zamku i Przedsiębiorczości – pokazy toczenia na kole garncarskim, wypały pieca raku,

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – prowadzenie zajęcia 2010 /2011

Zdobyte doświadczenia z zakrsu technik ceramicznych wykorzystuje w pracy służac techniczną pomocą studentom w trakcie realizacji prac semestralnych, aneksów i dyplomów z ceramiki.

e-mail: pracownia.ceramiki.us@op.pl

Galeria: