prof. Andrzej Szarek

Andrzej Szarek urodził się w 1958 roku w Nowym Sączu. Ukończył PLSP im Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979 r. W latach 1980- 1985 Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza. W latach 1985- 90 prezentował rzeźby z grupą ,,...kim jesteś” Jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. Wykłada w Wyższej Szkole Biznesu Nationale-Louis University w Nowym Sączu i na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Od 2000 roku jest Członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W 2005 roku otrzymał tytuł naukowy Profesora w dziedzinie Sztuk Plastycznych. Uprawia Rzeźbę, Rysunek Plakat, Performance, Happening oraz Zdarzenia Artystyczne. Zrealizował około 30 wystaw indywidualnych, ponad 50 happeningów i akcji artystycznych oraz brał udział w około 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorem realizacji plenerowych na Hali Szymoszkowej w Zakopanem - „Kapliczka przydrożna”, Cerny Balog (Słowacja) „Konfesjonał”oraz pomnikowej w Kiskunhalas (Węgry) „Huśtawka”. W Wyższej Szkole Biznesu, Nationale Loui-University w Nowym Sączu istnieje stała Galeria Rysunów A. Szarka.

Galeria: