Alfabet rzeźby w Orońsku

Do 24 lutego 2014 w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku trwa 7. edycja zapoczątkowanego w 2007 roku projektu „Alfabet rzeźby” – aktualna ekspozycja została osnuta wokół kolejnych liter alfabetu „S, T, U”. Wystawa posługuje się narracyjną metodą prezentacji konkretnych pojęć z historii sztuki w odniesieniu do rzeźby i działań z nią związanych. Zilustrowano wiele terminów artystycznych, jak: secesja, surrealizm, socrealizm, sztuka ludowa, sztuka feministyczna, sztuka zaangażowana, soft sculpture, site specific work, styl, sygnatura, sarkofag. Przedstawiono także niekonwencjonalne materie rzeźbiarskie jak: tkanina, szkło, tworzywo sztuczne, światło i dźwięk. Zagadnienie tkaniny i światła uzupełniają projekcje slajdów. Wśród prezentowanych artystów znajduje się prof. Andrzej Szarek, wykładowca w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego).

Lista wszystkich artystów, których prace prezentowane są na wystawie: Jerzy Adamczyk, Romuald Baryłowicz, Jakub Bąkowski, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Iwona Demko, Zbigniew Gostomski, Stanisław Grudzień, Tomek Kawiak, Kijewski & Kocur, Jerzy Krześniak, Jan Kucz, Piotr Kurka, Stefan Kwapisz, Józef Łukomski, Stanisław Piwoński, Antoni Przechrzta, Marta Pszonak, Krystyna Schwarzer-Litwornia, Andrzej Szarek, Grzegorz Szewczyk, Wacław Szymanowski, Henryk Albin Tomaszewski, Magdalena Więcek-Wnuk.

Kurator: Anna Podsiadły.