Akademia Dźwięków Ziemi

Od 2007 roku zespół Pracowni Ceramiki Katedry Rzeźby, Wydziału Artystycznego w  Cieszynie  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi projekt dotyczący badania możliwości konstruowania nietradycyjnych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem technik ceramicznychpn. Akademia Dźwięków Ziemi. Biorą w nim udział wykładowcy i studenci Instytutu Sztuki, Instytutu Muzyki a także studenci Etnologii,skupiając swoją uwagę na niekonwencjonalnych cechach wypalonej gliny, na jej właściwościach akustycznych – na brzmieniu.Konstruując oryginalne instrumentarium złożone z obiektów dźwiękowych współtworzą kompozycje komputerowe, w których materią twórczą są dźwięki wydobyte z tych właśnie obiektów.

 Jednym z wielu zagadnień projektu stało się odkrywanie idei tworzenia na granicy przenikania się różnych dziedzin artystycznej i naukowej aktywności człowieka oraz podejmowanie prób wypracowania wspólnej płaszczyzny dla artystycznej wypowiedzi dotyczącej kształtu i dźwięku w obrębie plastyki i muzyki. Ta szczególna synteza przyczyniła się do odkrycia bliskości doświadczenia artystycznego i odrębnej wrażliwości przedstawicieli obu dyscyplin. Znacząco wzbogaciło to obszar poszukiwań w budowaniu świata dźwięków instrumentów ceramicznych, obiektów i rzeźb dźwiękowych.