Zaproszenie do udziału w wystawie plakatu

Zapraszamy do udziału w wystawie plakatu „Black & light”, która będzie prezentowana podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu „Jazz w Ruinach” w gliwickich Ruinach Teatru Victoria w sierpniu bieżącego roku.

Czekamy na prace twórców profesjonalnych (absolwentów) oraz studentów uczelni i kierunków artystycznych. Czekamy na plakaty muzyczne (preferowana tematyka jazzowa); rozwiązania typograficzne, liternicze; kolorystyka zawężona do barw achromatycznych – czerń, biel i szarości. Każdy zgłaszający może przesłać dowolną ilość prac.

Plakaty (w formacie B1 (100x70 cm) o dowolnej orientacji, bez usztywnionego podkładu, zabezpieczone w tubie) wraz z informacjami (Imię Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, Uczelnia, w przypadku absolwentów rok ukończenia) należy przesłać do 22 lipca 2013 na adres: Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem „Tomasz Kipka – JwR”.
Równocześnie na ades e-mail: tomasz.kipka@us.edu.pl do 22 lipca 2013 należy przesłać pliki PDF (skala szarości, teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe w rozdzielczości 300 dpi, dłuższa krawędź 21 cm) – jest to warunek konieczny zamieszczenia pracy w katalogu wystawy. W mailu należy również podać dane: Imię Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, Uczelnia, w przypadku absolwentów rok ukończenia.

Tytuł wystawy: „Black & light”
Wydarzenie: 9. Międzynarodowy Festiwal „Jazz w Ruinach” 2013
Czas ekspozycji: 2–20 sierpnia 2013
Miejsce: Ruiny Teatru Victoria, Gliwice, al. Przyjaźni 18
Informacje dodatkowe:
wystawie będzie towarzyszył katalog wydany w formie papierowej i elektronicznej;
Wystawa „Black & light” jest trzecią wystawą z cyklu „Czarno na białym”, do wglądu elektroniczne wersje katalogów poprzednich wystaw cyklu: http://issuu.com/kipka/docs/czarno-na-bialym_warsztaty, http://issuu.com/kipka/docs/czarno-na-bialym;
Do wglądu zdjęcia z ubiegłorocznej wystawy „Pociąg do jazzu” podczas 8. Międzynarodowego Festiwalu „Jazz w Ruinach”: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151151364440730.494765.378445150729&type=3

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i teleadresowych na potrzeby promocji wystawy podczas festiwalu „Jazz w Ruinach” i wystaw będących pokłosiem wydarzenia oraz w wydawanych materiałach drukowanych oraz publikowanych elektronicznie.
Zgłaszający wyraża zgodę na rozpowszechnianie dzieła, tj. publiczne wystawianie, wyświetlanie, emitowanie, a także publiczne udostępnianie; utrwalanie na papierze, na nośnikach informacji; zwielokrotnianie przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń przegrywających, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzanie do pamięci komputera. W szczególności na reprodukowanie dzieła w katalogach, ulotkach, opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; publikowanie w Internecie, w serwisach społecznościowych itp. Zgoda ma charakter niewyłączny i udzielona zostaje nieodpłatnie na czas nieokreślony. Zgłaszający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do nadesłanego dzieła.

Ze zgłoszonych prac zostanie wyselekcjonowanych do ekspozycji maksymalnie 50 plakatów. Prace nie będą odsyłane do zgłaszających. Prace niezakwalifikowane do wystawy można odebrać w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie do 31 października 2013.

Zgłaszający przesyłając plakaty do wystawy zgadza się z powyższymi warunkami.

Galeria: