dr Tomasz Kipka

Urodził się w 1976 roku w Tarnowskich Górach. Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2001 roku w Katedrze Projektowania Graficznego w pracowni prof. Artura Starczewskiego. 10 stycznia 2007 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie KBN nauki o sztukach pięknych, specjalność grafika (nagroda naukowa rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą pracę doktorską).

Zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką. Działa szczególnie na polu plakatu, identyfikacji wizualnej / znaków graficznych i grafiki edytorskiej.

Od 2003 roku pracuje w Katedrze Projektowania Graficznego Instytutu Sztuki, Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2007 roku na stanowisku adiunkta. W ramach działalności dydaktycznej realizuje przedmioty: Projektowanie graficzne, Struktury wizualne, Psychofizjologia widzenia, Przygotowanie projektu do druku oraz Kształtowanie otoczenia. Od 2012 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki ds. promocji i kontaktu z mediami.

Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą. Dotychczas prezentował prace m.in. w: Finlandii, Francji, Słowenii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Litwie, Rosji, Iranie, Japonii, Tajwanie, Korei Południowej, Hong Kongu, Chinach, Boliwii.

Jest laureatem nagród i wyróżnień, w tym m.in.: prestiżowej nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA (2007), Grand Prix Międzynarodowego Triennale Plakatu Ekologicznego w Žilinie na Słowacji (2008), Śląskiej Rzeczy 2010 (2011), The 4th Fadjr International Festival of Visual Arts w Teheranie, w kategorii plakat (2012), wyróżnienia na 23 Biennale Plakatu Polskiego (2013) oraz nagród i wyróżnień w konkursach na znaki graficzne i identyfikację wizualną.

Autor m.in. znaków graficznych miast Pabianice i Radzionków, okolicznościowych znaków graficznych z okazji 40- i 45-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 10-lecia Restytucji Praw Miejskich Radzionkowa, 1200-lecia Cieszyna i 10-lecia Restytucji Powiatu Tarnogórskiego oraz herbu i flagi Starego Dzierzgonia na Pojezierzu Iławskim.

Od 2006 roku jest organizatorem i kuratorem projektu cyklicznej wystawy plakatów ekologicznych, w której udział biorą wykładowcy, studenci i absolwenci Instytutu Sztuki w Cieszynie (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), od 2009 roku organizator i kurator wystaw w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach”. Organizuje również inne wystawy zbiorowe związane z Katedrą Projektowania Graficznego cieszyńskiego Instytutu Sztuki prezentując prace studentów, absolwentów i wykładowców.

Galeria: