dr Piotr Grabowski

Piotr Grabowski, zajmuje się: grafiką użytkową, witrażem.
Urodzony w 1953 w Zabrzu. W latach 1972 do 1977 studiował w ASP w Katowicach
na Wydziale Grafiki w pracowniach: plakatu prof. Tadeusz Grabowskiego, grafiki warsztatowej
prof. Andrzeja Pietscha, rzeźby prof. Bronisława Chromego.
Dyplom zrealizował w 1977 roku w pracowni plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego.
Stopień doktora uzyskał w 2004 roku na Wydziale Artystycznym Uniwesytetu Śląskiego
w Cieszynie. Promotorem pracy doktorskiej pt. “Informacyjna rola znaku graficznego”
był prof. Józef Hołard a recenzentami prof. Michał Kliś i prof. Stanisław Wieczorek.

Wystawy indywidualne:
    w 1987 w Bielefeld (Niemcy), w 2007 w Galerii Art Nova w Katowicach,
    w 2009 w MDK Kostuchna i MOK w Żorach.
Wystawy zbiorowe:
    Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach od 1977 do 2009,
    Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie: 1988 i 2004
    Biennale Plakatu w Lahti, Finlandia: 1979, 1981, 1989 i  2005
    Festiwal Sztuki w Chamont, Francja: 2004
    Salon Plakatu Polskiego w Krakowie: 2005
    Triennale Plakatu Teatralnego w Sofii: 2004 i 2007
    Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu: 2006, 2008 i 2010
    Taiwan Poster Award w 2007
    Wystawa Plakatu Ekologicznego w Radzionkowie: 2006 i 2008
    Wystawa pedagogów Instytutu Sztuki w Szybie Wilson w Katowicach w 2008
     Wystawa pedagogów Instytutu Sztuki W labiryncie sztuki w Cieszynie 2010
Nagroda na 12 Salonie Plakatu Polskiego w Krakowie w 2005

Obok pracy twórczej prowadzi działalność pedagogiczną
W latach 1977 do 1981 asystent w pracowni Podstaw Projektowania Graficznego
w ASP w Katowicach,
Od 2002 wykładowca a od 2005 adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Od 2005 prowadzi pracownię Podstaw Projektowania Graficznego w Wyższej Szkole
Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura Wnętrz.
Od 1991 działalność wydawniczo-poligraficzna, prowadzi drukarnię sitową.
 

 

Galeria: