dr Łukasz Kliś

Urodzony w Bielsku-Białej, w 1975 roku.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata
w Bielsku-Białej.
Dyplom w klasie wystawienniczej obroniony w 1995 roku (ilustracje do "Przygód Dobrego Wojaka Szwejka".
Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dyplom w Katedrze Przestrzeni i Barwy u prof. Barbary Rąpalskiej-Suszczyńskiej, w roku 2000 ("Nowa kolorystyka la taboru pasażerskiego PKP").
W latach 2000-2006 pracował w agencjach reklamowych we Wrocławiu, na stanowisku grafika komputerowego, a następnie dyrektora artystycznego.
Od października 2002 roku zatrudniony w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Początkowo jako asystent prof. Tadeusza Grabowskiego, w Katedrze Projektowania Graficznego. Od 2003 jako wykładowca w tejże katedrze.
Pracę doktorską obronił w 2005 roku. Od 2006 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Graficznego.
Prowadzi zajęcia z projektowania graficznego oraz grafiki wydawniczej. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.ficznym.

www.kozanovart.republika.pl
www.co_jest_doktorku.republika.pl
www.beret_underground.republika.pl
www.spokolenie.republika.pl
http://www.pigasus-gallery.de/Posters/Klis.htm