Logotyp Roku Kolberga. Drugie miejsce dla tegorocznej absolwentki Instytutu Sztuki

7 listopada ogłoszono wyniki konkursu. Na ogłoszony we wrześniu konkurs nadesłanych zostało 214 prac graficznych, z czego 201 spełniało warunki formalne. Konkurs był otwarty i tajny. Oceny prac dokonało Jury w składzie: prof. Ewa Dahlig-Turek – przewodnicząca (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), prof. Władysław Pluta (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), dr Zenon Butkiewicz (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Druga nagroda przypadła w udziale Paulinie Kosma – tegorocznej absolwentce Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Przyznano następujące nagrody:
I miejsceWojciech Janicki, Poznań (10 tysięcy złotych)
II miejscePaulina Kosma, Szczyrk (5 tysięcy złotych)
III miejsceBartłomiej Nowosielski, Gorzów Wielkopolski (2 tysiące złotych)

Organizatorem konkursu był Instytut Muzyki i Tańca pełniący funkcję Biura Obchodów Roku Kolberga a konkurs jest jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.