prof. zw. Józef Hołard

Urodził się 22 marca 1957 roku w Oświęcimiu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Tomasza Jury w 1983 roku. Od 1986 roku jest pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie.
Od 2000 roku na stanowisku adiunkta II st. Obecnie Józef Hołard jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Projektowania Graficznego. Zajmuje się malarstwem i  plakatem. Bierze udział w największych światowych imprezach plakatowych, m.in. w Warszawie, Lahti, Toyamie, Moskwie.