Cieszyn na Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

W dniu 17 czerwca w Oświęcimiu obradowało Jury IV Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
Gratulujemy studentkom (studiów II stopnia kierunku grafika), które otrzymały wyróżnienia: Marcie Czuban i Paulinie Kosma oraz studentce Martynie Sobolewskiej, która zakwalifikowała się do wystawy.
Ponadto Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego na wystawie reprezentują adiunkci z Katedry Projektowania Graficznego: Tomasz Kipka i Sebastian Kubica, który otrzymał nagrodę fundacji AnStifter.
Gratulujemy!

Listę nagrodzonych i wszystkich zakwalifikowanych do wystawy prac można zobaczyć na stronie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.