5x20=50. Wystawa w Ostrawie

Wszystkim, którzy wątpią w prawdziwość wyniku tego działania polecamy wycieczkę do Ostrawy. Na korytarzowej galerii uniwersyteckiej, przy ul. Podlahowej 3 trwa wystawa prac studentów i pedagogów Katedry Projektowania Graficznego. Pięciu wykładowców: adiunkci Łukasz Kliś, Sebastian Kubica, Tomasz Kipka i Stefan Lechwar oraz asystent Tomasz Jędrzejko prezentują prace (no dobrze, około) dwudziestu studentek i studentów. Daje to w sumie 50 prac. Dołączono do zestawu prace profesorów Katedry: plakaty prof. Józefa Hołarda, prof. Ryszarda Pielesza i asystenta Marcina Urbańczyka.
Warto zaznaczyć, że wystawa ta jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego, szczególnie z ludźmi wielkiej życzliwości: dr. Markiem Sibinskim i dr. Pavlem Nogą.
Prace studentów podzielone są na trzy grupy: plakaty ekologiczne, które powstały w ramach cyklicznej akcji organizowanej przez Katedrę, a głównie przez adi. Tomasza Kipkę – Ekoplakat. Są też prace semestralne z pracowni grafiki wydawniczej, którą prowadzą wspólnie adi. Łukasz Kliś i asys. Tomasz Jędrzejko. Są też prace z pracowni licencjacko-dyplomowej adi. Sebastiana Kubicy oraz ampaie społeczne z pracowni projektowania graficznego prowadzonej przez adiunktów Stefana Lechwara i Tomasza Kipkę.
Staraliśmy się (my, ludzie Katedry Projektowania Graficznego) wybrać najbardziej przekrojowy zestaw prac. Chyba udało się pokazać, poprzez te prace, naszą filozofię projektowania. Dodatkowo zależało nam na podkreśleniu ważnych działań w obrębie Katedry: ekoplakatów, rozwijającej się pracowni grafiki wydawniczej (projekty gazet i książek) oraz dyplomów.
O projektowaniu nie powinno się zbyt dużo pisać i gadać. Projektowanie graficzne trzeba oglądać.
Do Ostrawy droga jest znakomita, także koleją czeską. Wystawa potrwa do 23 marca 2011. Zapraszamy!