Konferencja Młodych Naukowców i Badaczy - Etyczne aspekty procesów globalizacji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa

w Konferencji Młodych Naukowców i Badaczy

Etyczne aspekty procesów globalizacji,

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2013 w Katowicach

w Sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA)

ul. Bankowa 11a

Opieka Naukowa: Zakład Etyki oraz Zakład Filozofii Społecznej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kontakt: Natalia Horodecka, nataliahorodecka@wp.pl, 512 083 629