„Kolor rysunku” Anny Kowalczyk-Klus w Muzeum Miejskim w Zabrzu

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu Urszula Wieczorek zaprasza na wernisaż wystawy Anny Kowalczyk-Klus „Kolor rysunku”, który odbędzie się 19 listopada o godz. 18.00. Miejsce ekspozycji: Galeria Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Café Silesia”, ul. 3 Maja 6, Zabrze. Wystawa potrwa do 19 stycznia 2014 r. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze i Antoni Cygan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Rysunek Anny Kowalczyk-Klus przesycony jest światłem. Cień i światło podkreślają najbardziej znaczące elementy kompozycji. To na ich tle kolor rysunku zaczyna zawłaszczać przestrzenie, zarezerwowane w tej dyscyplinie tradycyjnie dla czerni, szarości i bieli. Autorka wkomponowuje w dzieło koloryt cyklu życia. (…) Każdy element kolorystyczny czynnie oddziałuje na swoje sąsiedztwo, współgrając z perspektywą powietrzną i światłem, bez którego nie miałby szansy istnienia. Kolor pełni rolę nie tylko opisową, ale i wpływa emocjonalnie na oglądającego. Buduje kompozycję, współtworzy materię. Rysuje. Kolor podobnie jak wprowadzone fragmenty materialnej rzeczywistości (liść, krzyż, okno) ma wartość symboliczną. — Adam Czech „Przyimki rysunku” fragmenty – na podstawie rysunku Anny Kowalczyk-Klus pt. „Przemijamy”.

Anna Kowalczyk-Klus to artystka znana i ceniona w kraju i za granicą. Od ponad trzydziestu lat związana z wyższym szkolnictwem artystycznym. W latach 1972–1987 pracowała w katowickim Wydziale Grafi ki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 1988 pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W latach 2000–2005 pełniła funkcję Kierownika Katedry Rysunku. W latach 2007–2013 kierowała Katedrą Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej. W roku 2000 otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych, a w roku 2003 stanowisko profesora zwyczajnego. Uprawia rysunek i grafi kę warsztatową (akwaforta, serigrafia). Była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność artystyczną i naukową, zasługi dla kultury i sztuki oraz kształcenia artystycznego i dydaktyki. Uhonorowana w roku 2000 nagrodą Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. W 2006 roku otrzymała Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest inicjatorką interdyscyplinarnych projektów naukowo-artystycznych: FORUM I „Człowiek wybiera medium” (Cieszyn 2005), FORUM II „Człowiek jest w drodze. Pejzaż Śląski –pamięć, tradycja, współczesność” (Cieszyn 2008) oraz FORUM III „Człowiek nosi swoją twarz. Twarze, portrety, maski” (Cieszyn 2010). Organizator konferencji naukowych, warsztatów i wystaw. Swoją twórczość prezentowała na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych w Polsce i poza granicami kraju m.in.: w Lahti (Finlandia), w Varrelbusch (Niemcy), w Kristianstad (Szwecja) i w Seulu (Korea Płd.). Uczestniczyła również w ponad 140 krajowych i międzynarodowych zbiorowych wystawach grafi ki i rysunku, m.in.: w Frederikstad (Norwegia), we Frechen, w Kronach (Niemcy), w Miluzie, w Strasburgu, w Paryżu, w Nancy (Francja), na Ibizie (Hiszpania), we Frederikshavn (Dania), w Sint Niklaas (Belgia), w Rijece (Chorwacja) i w Toronto (Kanada). Prace w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.