WYOBRAŻALNE – RZECZYWISTE. Lech Kołodziejczyk

W Galerii PIĘTRO WYŻEJ Centrum Kultury Katowice trwa wystawa WYOBRAŻALNE – RZECZYWISTE. Lech Kołodziejczyk. Organizatorami wystawy są Fundacja dla Śląska i Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

To najbardziej reprezentatywny zestaw moich obrazów powstających od początku lat osiemdziesiątych, zamkniętych w kilku obszernych cyklach – "Kosmogonie", "Księga słońca", "Głowy", "Rytmy pamięci". Zestawione obok siebie, tworzą światy wyobrażone i przeczuwane, które dzięki kreatywnej sile formotwórczej prowokują do istnienia rzeczywistość niewidoczną, lecz możliwą w swej nieprzewidywalności. - Lech Kołodziejczyk

LECH KOŁODZIEJCZYK – rocznik 1953. Studiował w ASP w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach (dyplom w 1978 r.). Od 2004 r. jest Kierownikiem Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Ma w dorobku ponad sto wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Był nagradzany za malarstwo (m.in. dwukrotny laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego). Autor dwóch publikacji naukowych: Wielość przestrzeni oraz Rytmy pamięci. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów Od wzniosłości do ironii, stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej.