prof. UŚ adi. II st. Tadeusz Rus

Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku nieprzerwanie pracuje w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuki w Cieszynie. W ostatnich latach zrealizował szereg obrazów z cyklu „Śniadanie na trawie w porze Ostatniej Wieczerzy”. Odnoszą się one do jego osobistego mitu Nocy.