prof. UŚ. dr hab. Roman Maciuszkiewicz

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Jest malarzem, grafikiem, autorem tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Megazynie” „Exicie – nowej sztuce w Polsce”, „Śląsku”, „Dysonansach”, „Gazecie Uniwersyteckiej”. W latach 1993 – 2001 współredaktor czasopisma kulturalnego „Opcje”. W roku 2010 opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim zbiór tekstów pt. "Obrazy. Intuicje. Imaginacje". Zrealizował 37 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 80 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą, na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego, Muzeum Historii Katowic, BWA w Katowicach,  Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Jest także autorem opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art”, „Dekada Literacka”, „Akant”, „Śląsk” oraz słuchowisk radiowych. W Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego pracuje od roku 2002. W latach 2002-2009 wykładał w ASP w Katowicach.

Galeria: