adi. Krzysztof Dadak

Urodzony w 1964 roku w Oświęcimiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w latach 1984 – 1989. Dyplom w 1989 r. uzyskał na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, oraz Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. W latach 1988 –1994 pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Jacka Bigoszewskiego na macierzystej uczelni. Kwalifikacje I stopnia uzyskał na Wydziale Grafiki i Malarstwa w łódzkiej ASP. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem W dotychczasowym dorobku artystycznym można wyróżnić kilka wątków tematycznych, stanowią o tym cykle prac: „Stół Jacka B.”, „Impresje muzyczne”, „Koncert”, „Wobec wielu rzeczywistości”, „Struktury przestrzeni”, Pejzaże symultaniczne”. Prace prezentowane były na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Galeria: