dr Anna Zadora

Studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Uniwersytetu im. A. Kopernika w Toruniu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ukończyła w 1997 r. Rok wcześniej obroniła aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Mariana Nowińskiego oraz z malarstwa, w pracowni prof. Danuty Makowskiej. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki (w 1995 oraz 1996 r.) W 1999 r. została wyróżniona przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 1998. Od 1998 r. prowadzi w Katowicach pracownię konserwacji zabytków, specjalizującą się w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Sztuki w Cieszynie prowadząc zajęcia z technik malarskich. Pracę doktorską obroniła w 2010 r. W pracy artystycznej zajmuje się malarstwem, rysunkiem, oraz pogłębia wiedzę z dziedziny technik malarskich wykonując kopie dzieł sztuki.

Galeria: