dr Remigiusz Kopoczek

Urodził się w 1973 w Przemyślu. W latach 1994-1999 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 2001 roku pracuje na macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na stanowisku adiunkta.

Ważniejsze publikacje:

  • Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej, Chowanna tom 2 (nr 45) rok 2010, ISSN-0137-706X,
  • Multimedia w edukacji artystycznej. W: Dobrze uczę, red. Barbara Kożusznik, Katowice 2010
  • Web 3.0 — semantyczna (r)ewolucja. Trnava 2009
  • Analiza ruchu oczu w kontekście dysleksji rozwojowej dzieci. W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Ziemii Cieszyńskiej - Od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii UŚ w Cieszynie cz.2 , Praca zbiorowa pod redakcją W. Korzeniowska, R. Mrózek, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik, Cieszyn 2009
  • Metóda a techniky využívania virtuálnej skutočnosti v umeleckom vzdelávani v medzinárodných tímoch. Médiá, společnosť, mediálna fikcia. Red: S. Magal, M. Mistrik, M. Solik. Trnava 2008
  • Biometryczne wspomaganie diagnozowania dysleksji. W: Techniki komputerowe. Naukowy biuletyn informacyjny Instytutu Maszyn Matematycznych. Warszawa, 2005
  • Теоретичні та практичні аспекти використання інформатичних засобів Open Source в дистанційним навчанні.//Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. “Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”: зб .наук. Праць/ редкол. під. кер. М.І.Жалдака –Київ: НПУ ім.Драгоманова.-№4(11)-2006.
  • „Erudyta” - portal edukacyjny na platformie PHP-Nuke. W: Informatyka w szkole, Wrocław 2004
  • FLASH jako narzędzie w procesie dydaktycznym. W: Media i edukacja w aspekcie globalizacji. Praca zbiorowa pod redakcją A. W. Mitasa, Cieszyn 2003 Nabywanie kompetencji z zakresu technologii informatycznej przez studentów pedagogiki. W: Pedagogika i Informatyka. Praca zbiorowa pod red. A. W. Mitasa, Cieszyn 2002