Pracownia Fotografii Dyplomy 2010/11 Agnieszka Cyranka